loading...

 

Handleiding voor het exporteren met behulp van de ActiBase API

De ActiBase API biedt u de volledige vrijheid om een koppeling te maken met de database. Met de API is tweerichtings verkeer mogelijk; u kunt dus niet alleen uitlezen maar ook gegevens plaatsen in de database. De API bestaat uit een set van commando's die u de mogelijkheid geven om de gegevens naadloos in uw eigen pagina's op te nemen.

Wat is een API?
Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een website kan communiceren met een ander programma of onderdeel daarvan. Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft u niet precies te weten hoe de database gestructureerd is maar kun u volstaan met een eenvoudige vraag die vertaald wordt door de API naar de onderliggende software. 

Om gebruik te kunnen maken van de API dient u als gerigistreerde gebruiker bij het systeem bekend te zijn. Stuur hiervoor een mail naar albymulder@zinin.com. U ontvangt dan een toegangscode en de handleiding voor het gebruik van de API.